Ostatní tratě

elektrizace tratí


» elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary «

(stav v lednu 2006) Kadaň-K.Vary
Tato dvoukolejná trať je součástí tzv. Podkrušnohorské magistrály vedoucí z Ústí nad Labem do Chebu. Trať z Ústí nad Labem do Kadaně byla elektrizována v průběhu šesátých a osmdesátých let minulého století stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3 kV. Úsek z Karlových Varů do Chebu byl ve stejné době elektrizován střídavou trakční soustavou o napětí 25kV/50Hz. Chybějící úsek z Kadaně do Karlových Varů bude elektrizován v letech 2003 - 2006. Použita bude trakční soustava 25kV/50 Hz, která bude vyžadovat výstavbu dvou trakčních transformoven (jedna bude v Kadani, druhá v Karlových Varech). Součástí elektrizačních prací je i modernizace tratě, která umožní zvýšení traťové rychlosti v převážné většině úseků na 80 km/h. Elektrický provoz v úseku Karlovy Vary - Vojkovice nad Ohří byl zahájen 11.12.2005. Elektrický provoz v celém úseku Karlovy Vary - Kadaň byl slavnostně zahájen 26.5.2006.


» elektrizace trati Rybník - Lipno nad Vltavou «

V rámci této stavby dojde ke změně napěťové soustavy ze 1,5 kV stejnosměrných na 25 kV/50Hz střídavých. Provoz na Vyšebrodské elektrické místní dráze z dnešního Rybníka do Lipna nad Vltavou byl zahájen v roce 1911. Původně použitá stejnosměrná soustava o napětí 1,2 kV byla při rekonstrukci v padesátých letech upravena na 1,5 kV. Po nedávném dokončení elektrizace tratě České Budějovice - Horní Dvořiště střídavou trakční soustavou o napětí 25 kV/50 Hz bylo potřeba vyřešit umístění druhého napájecího bodu pro zajištění dostatečného výkonu při budoucím zvýšení intenzity provozu. Jako nejvhodnější lokalita byla vybrána stanice Lipno nad Vltavou, což si vynutí rekonstrukci trakčního vedení na celé trati Rybník - Lipno nad Vltavou. Tato investice je levnější než vybudování dlouhé přípojky 110 kV k případné napájecí stanici u žst. Rybník. Tato varianta mimo jiné umožní zavést přímé vlaky z jihočeské metropole až k lipenské přehradě. Dne 29.9.2004 byl uveden do zkušebního elektrického provozu úsek Rybník - Vyšší Brod klášter. Druhá etapa (úsek Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou) rekonstrukce trakčního vedení na 25kV/50Hz proběhla na v roce 2005. Elektrický provoz na celé trati byl zahájen 17.6.2005.

» elektrizace trati Ostrava-Svinov - Opava východ «

elektrizace Ostrava-Opava
Tato trať bude elektrizována stejnosměrnou napěťovou soustavou 3 kV. Trakční měnírna bude umístěna ve stanici Opava východ. Součástí elektrizačních prací bude modernizace tratě, která přinese zvýšení traťové rychlosti ze současných 70 km/h na 100 km/h. V Opavě se dále zbuduje nový podchod a zastřešení nástupiště. Od 14.5.2005 probíhala nepřitržitá výluka mezi stanicemi Ostrava-Svinov a Štítina. Výluka byla ukončena dne 20.10.2005.

» elektrizace trati Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice «

elektrizace Ostrava hl.n.-Kunčice
Přípravné stavební práce, prováděné v rámci denních výluk, byly zahájeny v prosinci 2005 a budou ukončeny v březnu 2006. Jedná se hlavně o práce spojené s ochranou stávajících inženýrských sítí, přeložky stávajících kabelových rozvodů a výstavbu základů trakčních podpěr. V roce 2006 se v rámci hlavních stavebních prací provede výstavba a zprovoznění nové zastávky Ostrava centrum včetně nového podchodu. Dále dojde k rekonstrukci celého traťového úseku Ostrava hl.n. - Ostrava střed včetně výstavby trakčního vedení. Na rok 2007 je naplánována rekonstrukce traťového úseku Ostrava střed - Ostrava-Kunčice, kdy bude mimo jiné v celém úseku trati aktivováno nové zabezpečovací zařízení. Stavba bude dokončena v listopadu 2007.

» elektrizace trati České Budějovice - České Velenice «

elektrizace Č.Budějovice - Č.Velenice st.hr.
V rámci elektrizace železniční trati České Budějovice - České Velenice bude provedena sanace železničního spodku, montáž kolejového roštu, rekonstrukce železničních stanic, zastávek, přejezdů, mostů a výstavba nových podchodů. Na stavbu je vydáno stavební rozhodnutí.

» elektrizace trati Šatov st.hr. - Znojmo «

V první etapě byl elektrizován úsek od státní hranice po stanici Šatov. Ve stanici Šatov byla provedena redukce stávajícího kolejiště, zřízeny nástupiště u kolejí č. 1 a 2 o délce 170 m a vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie. V mezistaničním úseku Retz - Šatov proběhla rekonstrukce železničního svršku a spodku. Elektrický provoz byl zahájen 10.12.2006. V druhé fázi bude elektrizován úsek od Šatova až do Znojma.

Připravované stavby
Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice (elektrizace)3.10.2005 - 15.11.2007stavba dokončena (Tchas)
České Budějovice - České Velenice st.hr. (elektrizace)1.9.2006 - 30.9.2009stavba dokončena (EŽ Praha)
Šatov - Šatov st.hr. (elektrizace)25.9.2006 - 9.12.2006stavba dokončena (EŽ Praha)
Letohrad - Lichkov st.hr. (elektrizace)27.12.2004 - 31.8.2005dokončen projekt stavby (SUDOP Brno)
Stéblová - Opatovice nad Labem (zdvoukolejnění)20.10.2003 - 31.3.2004dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Zábřeh na Mor. - Šumperk (elektrizace)22.9.2005 - 28.2.2006dokončena přípravná dokumentace (MCO)
Praha-Ruzyně - Kladno-Ostrovec (modernizace)1.6.2005 - 31.6.2006dokončena přípravná dokumentace (Metroprojekt)
Znojmo - Šatov st.hr. (elektrizace)28.4.2006 - 15.7.2006dokončena přípravná dokumentace
Šumperk - Kouty nad Desnou (elektrizace)1.6.2006 - 30.10.2006dokončena přípravná dokumentace
Brno-H.Heršpice - Rapotice (elektrizace)25.9.2006 - 31.5.2007dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Brno)
Studénka - Mošnov (rekonstrukce)1.12.2006 - 30.4.2007dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek (elektrizace)1.12.2006 - 30.4.2007dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Brno)
Frýdek-Místek - Český Těšín (elektrizace)1.12.2006 - 31.5.2007dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Brno)
Pardubice hl.n. - Medlešice (přeložka)16.7.2007 - 30.11.2008dokončena přípravná dokumentace
Otrokovice - Vizovice (elektrizace)2004 - 1.7.2004zpracována územně-technická studie (SUDOP Brno)
Ostrava-Kunčice - Val.Meziříčí (elektrizace)2004 - 1.8.2004zpracována územně-technická studie (SUDOP Brno)