Aktuality


26.5.2006 - Slavnostní zahájení elektrického provozu na trati Kadaň - Karlovy Vary

Odjezdem zvláštního vlaku byl 26. května 2006 zahájen provoz vlaků v elektrické trakci na trati Kadaň - Karlovy Vary. Dvoukolejná trať v délce 46,7 km byla elektrizována střídavým trakčním soustavou o napětí 25kV a frekvenci 50Hz. Trakční vedení je podle typové sestavy "J" a "S". Ve stanicích byly zatrolejovány vždy dvě hlavní dopravní a dvě předjízdné koleje. Součástí stavby byla instalace nového zabezpečovacího zařízení. Všechny stanice od Klášterce nad Ohří až po Karlovy Vary byly vybaveny novými elektronickými zabezpečovacími zařízeními 3. kategorie. Ovládání elektronických stavědel se provádí z jednotného obslužného pracoviště v Karlových Varech.

26.5.2006 - Modernizace 3.tranzitního železničního koridoru zahájena

Slavnostní zahájení první stavby 3.tranzitního železničního koridoru v úseku mezi Plzní a Stříbrem se uskutečnilo dne 24.5.2006. V rámci modernizace prvního úseku v celkové délce 30 km je prodloužení dvoukolejné tratě z Plzně do Pňovan u Stříbra. Stěžejní částí na trase Plzeň - Stříbro je výstavba druhé koleje mezi stanicemi Kozolupy a Pňovany, rekonstrukce železničního svršku a spodku, rekonstrukce 32 mostů, výstavba a úprava podchodů, nástupišť, trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v celém úseku. V zastávkách a v železničních stanicích budou také nové přístřešky pro cestující. Všude bude nový informační systém pro cestující. Tento úsek by měl být dokončený na začátku roku 2009 a bude stát 4,2 miliardy korun.

24.5.2006 - Nový železniční tunel pod Vítkovem byl proražen

Jižní tunel Nového spojení v Praze pod Vítkovem byl dne 23. května 2006 slavnostně proražen. Raziči práce zahájili 26. května 2005 uložením sošky svaté Barbory a za 362 dní prorazili nejdelší dvoukolejný železniční tunel na území ČR, který bude mít délku 1365 m. Tunel byl ražen v šáreckých břidlicích prokládaných křemenci novou rakouskou tunelovací metodou. Klasický postup ražby byl 1,5 metru denně. Západní portál tunelu se nachází nad Vojenským muzeem, východní portál je na opačné straně hory Vítkov v těsném blízkosti portálu původního a již dosluhujícího jednokolejného tunelu na vítkovské trati. Prorážka severního tunelu se uskuteční na konci června. Nové spojení bude dokončeno a předáno do provozu 1. prosince 2008.

14.3.2006 - Nepřetržitá výluka na trati Ostrava - Opava

Z důvodu elektrizace a modernizace se od 15.března 2006 po dobu 4 měsíců koná nepřetržitá výluka na trati Ostrava-Svinov - Opava východ. V úseku Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku bude vlaková doprava podle výlukového jízdního řádu a na trati Háj ve Slezsku - Opava východ bude zavedena náhradní autobusová doprava. Od 1.července 2006 budou stavební práce dále pokračovat za nepřetržité výluky v úseku Štítina - Opava východ. Kompletní modernizace trati by měla být dokončena letos v listopadu. Na trati by se měly objevit nové dvoupodlažní příměstské jednotky řady 471, které by měly nabídnout komfortní intervalovou dopravu na celém rameni Opava - Ostrava - Český Těšín - Jablunkov.

4.3.2006 - Trať Kadaň - Karlovy Vary prošla kompletní rekonstrukcí

V těchto dnech stavbaři dokončují první část celkové rekonstrukce železniční trati mezi Kadaní a Karlovými Vary. Obnova téměř padesátikilometrového úseku zahrnovala výměnu podloží, štěrku, pražců, kolejnic, výhybek, rekonstrukci osmi mostů, šesti přejezdů a vybudování jeden a půl kilometru protihlukových stěn. Ve stanici Stráž nad Ohří bylo vybudováno nové nástupiště v délce 170 metrů. Stavbařským bonbónkem byla kompletní rekonstrukce 85 metrů dlouhého mostu v Klášterci nad Ohří. Stavbu v celkové hodnotě 810 miliónů korun provedlo sdružení tří dodavatelů pod vedením společnosti Skanska ŽS od listopadu 2003 do února 2006. V části trati Vojkovice - Karlovy Vary byl elektrický provoz zahájen v prosinci roku 2005, celý elektrizovaný úsek bude zprovozněn v listopadu roku 2006.

13.12.2005 - Zahájena elektrizace trati Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice

Od prosince 2005 do listopadu 2007 sdružení firem Tchas a Firesta provede elektrizaci daného úseku včetně předelektrizačních úprav. Přípravné stavební práce, prováděné v rámci denních výluk, byly zahájeny v prosinci 2005 a budou ukončeny v březnu 2006. Jedná se hlavně o práce spojené s ochranou stávajících inženýrských sítí, přeložky stávajících kabelových rozvodů a výstavbu základů trakčních podpěr. V roce 2006 se v rámci hlavních stavebních prací provede výstavba a zprovoznění nové zastávky Ostrava centrum včetně nového podchodu. Dále dojde k rekonstrukci celého traťového úseku Ostrava hl.n. - Ostrava střed včetně výstavby trakčního vedení. Na rok 2007 je naplánována rekonstrukce traťového úseku Ostrava střed - Ostrava-Kunčice, kdy bude mimo jiné v celém úseku trati aktivováno nové zabezpečovací zařízení. Stavba bude dokončena v listopadu 2007.

30.11.2005 - Optimalizace železničního uzlu Bohumín dokončena

Dne 30.11.2005 byla v železniční stanici Bohumín ukončena kompletní modernizace. V rámci optimalizace žel.uzlu byla provedena rekonstrukce a vybudování nových nástupišť včetně podchodů. Dále došlo v rámci stavby zrušena odbočka Pudlov a úpraveny dříve dvoukolejné tratě Bohumín os.n. - Chałupki na dvě jednokolejné tratě Bohumín os.n. - Chałupki a Bohumín-Vrbice - Chałupki. Vznikl také nový areál technicko-hygienické údržby, který obsahuje odstavné koleje, předtápěcí stojany, mycí linku, halu se třemi kolejemi pro údržbu vozů, fekální kolej a čističku odpadních vod. Bylo vybudováno nové ústřední stavědlo ESA 11, které nahrazuje původních 14 stavědel, ovládající celkově 190 výhybek. Ze stavědla se ovládá i stanice Dětmarovice. Zhotoviteli této optimalizace byly firmy Tchas a ŽS Brno.

20.10.2005 - Stavba Krasíkov - Česká Třebová dokončena

V neděli 20. listopadu 2005 došlo za účasti představitelů vlády, místních orgánů, investora i zhotovitele ke slavnostnímu předáni stavby optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová. Součástí této zatím nejnáročnější stavby na železničních koridorech jsou rozsáhlé přeložky, díky kterým byla trať zkrácena cca o jeden kilometr oproti původní trase. Původní stopa trati Rudoltice - Třebovice včetně jednokolejného tunelu z roku 1845 byla opuštěna a nahrazena novou dvoukolejnou tratí s hloubeným tunelem délky 90 metrů. Dalším úsekem, kde došlo ke změně trasy, bylo okolí původního Tatenického tunelu za stanicí Krasíkov. Zde došlo k vybudování trati ve zcela nové stopě v délce cca dva kilometry se dvěmi tunely délky 140 a 1098 metrů.

5.9.2005 - Stavba 4.koridoru se rozbíhá

V pondělí 5. září 2005 byla zahájena první stavba na 4.tranzitním železničním koridoru "optimalizace Praha-Hostivař - Strančice". Během září budou probíhat denní výluky v úseku Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves, během kterých se budou betonovat základy pro sloupy trakčního vedení. První nepřetržité výluky jsou naplánovány od října a potrvají téměř až do konce roku. Dokončení celé stavby je naplánováno na rok 2008.

17.6.2005 - Trať Rybník - Lipno uvedena opět do elektrického provozu

Až doposud byla trať Rybník - Lipno elektrifikována trakčním systémem se stejnosměrným proudem o napětí 1500V. 17.června 2005 byl zahájen elektrický provoz pod novou střídavou trakční soustavou o napětí 25kV/50 Hz, která se používá také na trati České Budějovice - Horní Dvořiště, jež je součástí 4.tranzitního železničního koridoru.

6.6.2005 - Železniční uzel Choceň dokončen

Po náročné dvouleté rekonstrukci byl slavnostně zahájen průjezd choceňským železničním uzlem. V rámci modernizace vznikly ve stanici čtyři ostrovní nástupiště včetně nového podchodu, který spojuje výpravní budovu s centrem města. Rychlost v hlavních kolejích se zvýšila na 160 km/h. Přestavba železničního uzlu Choceň probíhala za běžného provozu od června roku 2003 a podílely se na ní společnosti Skanska ŽS a Stavby silnic a železnic.

26.5.2005 - Stavba Nové spojení pokračuje ražením tunelů

Soška sv. Barbory byla dne 26. května osazena na jižním Vítkovském tunelu u portálu v prostoru Sluncové. Tento tunel razí firma Metrostav. Ražby na souběžném severním tunelu zahájí firma Subterra zhruba o měsíc později. Odstup ražeb má důvod v návaznosti na dokončení severní stavební jámy na východním hloubeném úseku. Tunely povedou souběžně v proměnné osové vzdálenosti od 30 do 60 metrů a podélně podejdou vrch Vítkov v hloubce přibližně 40 metrů pod Národním památníkem. Povedou od Sluncové k Vojenskému muzeu na západní straně vrchu, kde se pomocí již rozestavěné železniční čtyřkolejné estakády napojí na nově vybudovaný most přes Seifertovu ulici a zaústí tratě do hlavního nádraží. Dva dvoukolejné železniční tunely mají souhrnnou celkovou délku ražených úseků 2401 metrů a hloubených úseků 280 m. Celková délka jižního tunelu je 1364 metrů, z toho délka ražené části je 1251 metrů. Při dostatečném přídělu finančních prostředků mohou být tunely dokončeny do konce roku 2007.

Tyto stránky jsou automaticky aktualizovány podle harmonogramu výluk SŽDC, a proto se může stát, že se daný stav bude nepatrně lišit od skutečnosti! Vyskytne-li se zde nějaká chyba, budu rád, když mě na ní někdo upozorní prostřednictvím e-mailu, abych to mohl co nejdříve opravit.

Vysvětlivky k obrázkům: Čtverečky označují jednotlivé železniční stanice popřípadě vyhýbny či odbočky a čáry mezi nimi (obvykle dvě) jsou traťové koleje. Černá barva značí původní trať resp. železniční stanici, červěně je vyznačena právě probíhající výluka a modrou barvou je označen modernizovaný úsek resp. železniční stanice.

© Mirda