IV.koridor
Německo - Ústí nad Labem - Praha - České Budějovice - Rakousko

4. tranzitní koridor


» rameno Dolní Žleb státní hranice - Ústí nad Labem - Praha «

rameno Děčín - Praha
Tato část vede shodně s trasou 1.koridoru, který je z větší části již dokončen.

» rameno Praha - Tábor «

rameno Praha - Tábor
Trať vede mírně zvlněnou krajinou, mezi stanicemi Praha-Vršovice a Benešov u Prahy je dvoukolejná, zbytek tratě je jednokolejný. Traťové rychlosti se zde pohybují od 70 po 100 km/h. První stavbou na 4.tranzitním železničním koridoru je úsek Praha-Hostivař - Strančice, jehož optimalizace byla zahájena v září 2005. Další stavbou bude optimalizace trati Strančice - Benešov u Prahy, která by měla být zahájena letos na podzim.

» rameno Tábor - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice «

rameno Tábor - H.Dvořiště
Trať je až na pár krátkých úseků jednokolejná. Trať vede mírně zvlněnou krajinou. Traťové rychlosti se zde pohybují od 70 po 100 km/h. První stavbou, která bude na této části koridoru zahájena bude modernizace trati Tábor - Doubí u Tábora.


Rozestavěné stavby

» úsek Praha-Hostivař - Strančice «

07úsek Praha - Strančice
Tato první stavba v rámci modernizace 4.tranzitního koridoru byla zahájena v září 2005. Její součástí bude rekonstrukce tří železničních stanic a tří mezistaničních úseků. Mezi zastávkou Světice a stanicí Strančice bude trať přeložena do nové polohy.


» úsek Strančice - Benešov u Prahy «

úsek Strančice - Benešov
Optimalizace dalšího úseku 4.tranzitního koridoru byla zahájena přípravnými pracemi v říjnu 2006. Výlukové práce budou probíhat v mezistaničním úseku odbočka Bedrč - Benešov a v železničních stanicích Senohraby a Benešov.

» úsek Tábor - Doubí u Tábora «

úsek Tábor - Doubí u Tábora
Přípravné práce na modernizaci první části úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí byly zahájeny v prosinci 2006. Tento úsek zahrnuje modernizaci stanic Tábor a Planá nad Lužnicí. Celá trať bude zdvoukolejněna a vedena převážně ve stopě stávající trati.


Připravované stavby
úsekobdobípoznámka
Praha hl.n. - Praha Hostivař (optimalizace)3.7.2006 - 15.11.2007dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Praha Hostivař - Strančice (optimalizace)1.9.2005 - 31.7.2008stavba dokončena (SSŽ+Metrostav)
Strančice - Benešov u Prahy (optimalizace)1.10.2006 - 31.12.2010stavba dokončena (Skanska ŽS)
Benešov u Prahy - Votice (modernizace)1.9.2006 - 28.3.2008dokončen projekt stavby (SUDOP Praha)
Votice - Sudoměřice u Tábora (modernizace)30.9.2003 - 29.10.2004dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Sudoměřice u Tábora - Tábor (modernizace)30.9.2002 - 30.4.2003dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Tábor - Doubí u Tábora (modernizace)1.12.2006 - 31.5.2010stavba dokončena (OHL ŽS)
Doubí u Tábora - Veselí nad Luž. (modernizace)10.2.2004 - 30.11.2004dokončena přípravná dokumentace (Metroprojekt)
Veselí nad Luž. - Ševětín (modernizace)6.11.2002 - 30.6.2003dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Ševětín - výh. Nemanice (modernizace) zpracována vyhledávací studie
výh. Nemanice - Č.Budějovice (modernizace)8.12.2003 - 30.6.2004dokončena přípravná dokumentace (ILF)
Č.Budějovice - Hor.Dvořiště st.hr. (optimalizace)14.6.2004 - 28.2.2005dokončen projekt stavby (Metroprojekt)
Č.Budějovice - Hor.Dvořiště st.hr. (nová trať)29.9.2006 - 31.10.2007zpracována územně-technická studie (IKP)