III.koridor
Německo - Plzeň - Praha - Olomouc - Ostrava - Slovensko

3. tranzitní koridor

» rameno Cheb státní hranice - Plzeň «

rameno Cheb-Praha
Trať je v úseku Lipová u Chebu - Kozolupy jednokolejná, všechny dopravny na tomto rameni jsou dálkově řízeny z budovy oblastně-provozního ředitelství v Plzni. Trať vede na mnoha místech ve velmi nepřístupném terénu. Traťové rychlosti se tu pohybují mezi 70 a 90 km/h. První stavbou, která by se měla realizovat je optimalizace mezi stanicemi Stříbro a Plzeň, v rámci které bude v úseku Pňovany - Kozolupy přistavěna druhá kolej. Práce byly zahájeny na jaře 2006.


» rameno Plzeň - Praha «

rameno Plzeň-Praha
Trať mezi Plzní a Berounem vede mírně členitou krajinou, mezi Berounem a Prahou je trať vedena údolím řeky Berounky. Traťové rychlosti se tu pohybují mezi 80 a 100 km/h. Mezi Plzní a Rokycany je navržena rozsáhlá přeložka tratě, která nově bude procházet 4 km tunelem. Ještě rozsáhlejší přeložka tratě je projektována mezi Berounem a Prahou, jejíž součástí budou dva dlouhé tunely o délkách 4,5 a 19 km.


» rameno Praha - Česká Třebová «

rameno Praha-Česká Třebová
Tato část 3.koridoru, která je z větší části dokončena, vede shodně s trasou 1.tranzitního koridoru.


» rameno Česká Třebová - Přerov «

rameno Česká Třebová-Přerov
Na této části v současnosti probíhá největší objem prací v rámci všech koridorů. Dokončeny jsou úseky Česká Třebová - Krasíkov a Červenka - Olomouc, na ostatních se intenzivně pracuje. Trať vede od České Třebové do Zábřehu poměrně hornatým terénem, traťová rychlost se pohybuje v rozsahu 80 - 120km/h. Vlaky od Zábřehu do Přerova trať prochází rovinatou krajinou, téměř v celém úseku rychlostí 120 km/h. Na modernizovaném úseku Červenka - Olomouc je max.rychlost 160 km/h.


» rameno Přerov - Dětmarovice «

rameno Přerov-Dětmarovice
Tato část 3.koridoru, která byla v letošním roce dokončena, vede shodně s trasou 2.tranzitního koridoru.


» rameno Dětmarovice - Mosty u Jablunkova státní hranice «

rameno Dětmarovice-Mosty
Tato část tratě vede mezi stanicemi Karviná hl.n. a Louky nad Olší silně poddolovaným terénem. Traťová rychlost je zde proto trvale snížena na 50 km/h, v ostatních úsecích se pohybuje mezi 80 a 100 km/h. S realizací se počítá nejdříve ke konci roku 2007.


Rozestavěné stavby

» úsek Stříbro - Plzeň hl.n. «

Stříbro-Plzeň
Tato první stavba na západní části 3.tranzitního koridoru, která měla být zahájena již minulý rok, byla opožděna z důvodu dodatečných úprav výsledného projektu. Od března 2006 probíhají již přípravné práce. Nepřetržité výluky mezi stanicemi Kozolupy a Plzeň-Jižní předměstí je budou probíhat od června do konce tohoto roku.


» úsek Krasíkov - Zábřeh na Moravě «

Krasíkov-Zábřeh
Realizace této zatím nejnáročnější stavby v rámci všech koridorů začala v roce 2002 ražbou tunelu Krasíkov I (stavebně však správně patří do předchozího úseku Česká Třebová - Krasíkov). Přeložka tratě včetně nových krasíkovských tunelů byla zprovozněna v sprnu roku 2004. Další přeložka tratě mezi zastávkou Tatenice a stanicí Hoštejn, jejíž součástí je 324 metrů dlouhý tunel Malá Huba, byla uvedena do provozu v říjnu roku 2005. Třetí přeložka se staví mezi stanicí Hoštejn a zastávkou Lupěné. Zde vznikne tunel Hněvkov I o délce 180 metrů a Hněvkov II o délce 462 m. Tato přeložka by měla být uvedena do provozu v létě 2006. Poslední přeložka byla vybudována mezi odb.Most a žst.Zábřeh na Moravě, trať byla posunuta o pár metrů blíže k městu. Součástí prací je i rozsáhlá modernizace žel.uzlu Zábřeh na Moravě, kde vznikly dvě ostrovní nástupiště a nová staniční budova. Práce na tomto stavebně náročném úseku budou trvat do konce roku 2006.


» úsek Zábřeh na Moravě - Červenka «

Zábřeh-Červenka
Poslední stavba na spojovací větvi mezi 1. a 2.tranzitním železničním koridorem byla zahájena ke konci roku 2005. V minulém roce byla provedena modernizace sudé části kolejiště v Mohelnici a 2.TK do Moravičan. Mezi žst. Moravičany a Červenka vznikla provizorní odbočka Benkov, která rozdělila dlouhý mezistaniční úsek na dva kratší. V průběhu března a dubna bude probíhat výluka Mohelnice - Moravičany. Od dubna se rekonstrukční práce přesunou do mezistaničního úseku Lukavice na Moravě - Mohelnice. Počátkem června 2006 se začne rekonstruovat také celý úsek Moravičany - Červenka. Ukončení veškerých staveb se předpokládá v roce 2008.


» úsek Olomouc hl.n. - Přerov «

Olomouc-Přerov
Práce na tomto úseku začaly v roce 2004 modernizací traťových kolejí mezi žst. Olomouc hl.n. a Grygov, které pokračovaly v následujícím roce modernizací žst. Grygov a traťového úseku do Brodku u Přerova. V průběhu měsíce března proběhne dokončení modernizace olomouckého zhlaví ve stanici Grygov. Od dubna do září 2006 budou probíhat rekonstrukční práce ve stanici Brodek u Přerova a přilehlém traťovém úseku do výhybny Dluhonice.


Připravované stavby
úsekobdobípoznámka
Cheb st.hr. - Cheb (optimalizace) dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Cheb - Planá u Mar.Lázní (optimalizace)30.6.2004 - 30.11.2005dokončen projekt stavby (SUDOP Praha)
Planá u Mar.Lázní - Stříbro (optimalizace)1.6.2006 - 31.3.2007dokončen projekt stavby (SUDOP Praha)
Stříbro - Plzeň hl.n. (optimalizace)1.9.2005 - 30.11.2008stavba dokončena (ŽS Brno)
žel.uzel Plzeň (optimalizace)15.6.2005 - 30.3.2006dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Praha)
Plzeň hl.n. - Rokycany (optimalizace)20.2.2006 - 30.11.2007dokončen projekt stavby (SUDOP Praha)
Rokycany - Zbiroh (optimalizace)21.3.2005 - 28.2.2006dokončen projekt stavby (SUDOP Praha)
Zbiroh - Beroun (optimalizace)21.3.2005 - 28.2.2006dokončen projekt stavby (SUDOP Praha)
Beroun - Praha-Smíchov (modernizace) zpracována vyhledávací studie
Praha-Smíchov - Praha hl.n. (optimalizace)1.8.2007 - 28.11.2008dokončena přípravná dokumentace
Zábřeh na Mor. - Červenka (modernizace)1.8.2005 - 30.11.2008stavba dokončena (Skanska ŽS)
žel.uzel Olomouc (optimalizace)22.9.2005 - 31.3.2006dokončena přípravná dokumentace (MCO)
Dětmarovice - Český Těšín (optimalizace)8.6.2004 - 17.2.2005dokončena přípravná dokumentace (SUDOP Brno+MCO)
Český Těšín - Bystřice n.O. (optimalizace)25.11.2006 - 31.7.2007dokončen projekt stavby (SUDOP Brno)
Bystřice n.O. - Mosty u Jabl. st.hr. (optimalizace)25.8.2006 - 30.4.2007dokončen projekt stavby (SUDOP Praha+MCO)


Dokončené stavby
úsekdélkamax.rychlostobdobí realizacecenazhotovitel
Česká Třebová - Krasíkov22,0 km120-160 km/h2002 - 20054,9 mld.ŽS Brno, Subterra, Skanska ŽS
Krasíkov - Zábřeh na Moravě14,6 km110-160 km/h2004 - 20064,3 mld.SSŽ
Červenka - Olomouc18,3 km160 km/h2002 - 20052,6 mld.Skanska DS, ŽS Praha, Tchas
Olomouc - Přerov20,9 km160 km/h2004 - 20062.7 mld.OHL ŽS, Skanska ŽS